dimarts, 8 d’abril del 2008

Què és i què vol el Col·lectiu Perquè Vull!?

El Col·lectiu Perquè Vull! va néixer a principis de l’any 2008 amb l’objectiu de lluitar des del nostre àmbit local, targarí i urgellenc, i nacional, català, per eliminar qualsevol tipus d’opressió, ja sigui nacional, social o personal.


Treballem per la independència de la nació catalana, de tots els Països Catalans, perquè estem oprimits socialment, políticament, culturalment, pels Estats espanyol i francès. Lluitem contra aquests Estats perquè no ens permeten escollir lliurement el nostre futur, perquè volen fer desaparèixer la nostra cultura, substituint la nostra llengua, i beneficiar-se econòmicament de la nostra desaparició com a poble en un món globalitzat.


Treballem també per denunciar i combatre les injustícies i les desigualtats imperants aquí i a tot el món generades pel model econòmic i social del sistema capitalista. Per la justícia social i contra l’ explotació que pateixen les classes populars catalanes. Per avançar i aconseguir algun dia una societat, realment justa i igualitària, lliure i solidària entre els pobles i les persones. Per l’aprofundiment democràtic i la creació d’un poder popular i participatiu al servei de la majoria de persones. Contra tots els tipus d’explotació i desigualtats ja es diguin masclisme, sexisme, racisme, xenofòbia, homofòbia... i tants altres. Per la defensa del medi ambient i contra la destrucció del nostre territori, per un model econòmic respectuós i equilibrat. I, per últim, per la solidaritat entre els pobles perquè malgrat som independentistes entenem que això ha de significar a la vegada l’internacionalisme pràctic i teòric.